Genel Bilgiler Birimler Bütçe Faaliyet Raporları Raporlar Taşınır Mal Eğitimler Mevzuat Formlar Bilgi Edinme Tüm Duyurular

 Duyurular 
Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan UAMY
( 23/11/2014)

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
( 22/11/2014)

Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
( 14/11/2014)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Seçme Kararı
( 12/11/2014)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
( 25/10/2014)

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması
( 16/10/2014)

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik
( 02/10/2014)