Genel Bilgiler Birimler Bütçe Faaliyet Raporları Raporlar Taşınır Mal Eğitimler Mevzuat Formlar Bilgi Edinme Tüm Duyurular

 Duyurular 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
( 12/03/2014)

Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
( 04/03/2014)

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
( 04/03/2014)

Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hk.
( 27/02/2014)

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik
( 14/02/2014)

EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
( 07/02/2014)

Kamu ihale Tebliği Parasal Sınırlar
( 05/02/2014)