Genel Bilgiler Birimler İç Kontrol Bütçe Faaliyet Raporları Raporlar Taşınır Mal Eğitimler Mevzuat Formlar Bilgi Edinme Tüm Duyurular

 Duyurular 
Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik
( 15/08/2015)

Yüksek Öğretim Kurumlarının Yararlanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması
( 07/08/2015)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
( 28/07/2015)

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
( 23/07/2015)

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği
( 07/07/2015)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik
( 12/06/2015)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
( 12/06/2015)