Genel Bilgiler Birimler İç Kontrol Bütçe Faaliyet Raporları Raporlar Taşınır Mal Eğitimler Mevzuat Formlar Bilgi Edinme Tüm Duyurular

 Duyurular 
Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı
( 31/08/2015)

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
( 25/08/2015)

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
( 25/08/2015)

2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme
( 23/08/2015)

Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik
( 15/08/2015)

Yüksek Öğretim Kurumlarının Yararlanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması
( 07/08/2015)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
( 28/07/2015)