Genel Bilgiler Birimler İç Kontrol Bütçe Faaliyet Raporları Raporlar Taşınır Mal Eğitimler Mevzuat Formlar Bilgi Edinme Tüm Duyurular

 Duyurular 
Milli Emlak Genel Tebliği
( 07/01/2016)

Yurt İçi Gündeliklere İlişkin Genel Yazı
( 06/01/2016)

2016 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge
( 04/01/2016)

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları
( 01/01/2016)

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödeme Faiz Oranı
( 31/12/2015)

Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2016) Yayınlanmıştır.
( 28/12/2015)

Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
( 26/12/2015)