Genel Bilgiler Birimler Bütçe Faaliyet Raporları Raporlar Taşınır Mal Eğitimler Mevzuat Formlar Bilgi Edinme Tüm Duyurular

 Duyurular 
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği
( 11/02/2015)

Kamu Personeli Genel Tebliği
( 08/02/2015)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hk.
( 08/02/2015)

Doçentlik Sınav Yönetmeliği
( 07/02/2015)

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
( 04/02/2015)

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
( 02/02/2015)

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
( 30/01/2015)